Geen producten (0)

Techniek Opleidingen

       

Het CNC Instructie Buro biedt instructieboeken en software aan, voor de techniek opleidingen in het VMBO, MBO en ROC's met CNC-verspaningstechniek als keuzevak.
In 2018 is voor het nieuwe VMBO-onderwijs (zie www.govmbo.nl/vmbo) e.e.a. sterk vereenvoudigd en bestaat uit 10 profielen. Hierdoor vindt een betere aansluiting plaats bij het bedrijfsleven en het doorleren op het MBO (zie www.kiesmbo.nl). Op de website kiesmbo staan ook YouTube video's, die het beroep in beeld brengen bij een stagebedrijf. Deze zijn niet allen geslaagd, echter die van Researchinstrumentenmaker spreekt ons wel aan. In de sector Techniek past het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) en vinden we hier onze beroepsgroep terug, onder de keuzevakken: PIE/9 CNC-technieken (1313) en PIE/12 Verspaningstechniek (1317). Het eerste past bij een vakopleiding CNC-Draaier en/of CNC-Frezer en het tweede als vooropleiding hiervoor als conventioneel draaier of frezer en/of als bediener van een CNC-machine. In 2018 werd al besloten om elk jaar een extra impuls te geven, van 100 miljoen naar dit onderwijsprogramma (bron: www.platformsvmbo.nl/profielen). Er worden daarbij financieringen in regio verband gehonoreerd, om de loopbaan oriëntatie (LBO) te verbreden en meer samen te werken met het bedrijfsleven, het VMBO en MBO onderling. Als voorbeeld is het ROC Drenthe College (www.drenthecollege.nl/opleidingen/verspaner) goed op weg om toch meer Metaalafdelingen te laten functioneren in de regio voor het praktijkonderwijs. Omdat zij zelf niet over CNC-machines kunnen beschikken, werken zij samen met de Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe (BVT www.bvtdrenthe.nl) die weer de contacten heeft in een 20-tal regio bedrijven.
 
Alle scholen gebruiken nu opleidingscodes (voorheen crebo-nummers) voor hun administratie, waarbij elke kwalificatie voor een beroepsopleiding of ook beroepspraktijkvorming genoemd (bvp), een dergelijk code kent.
 
Onder de beroepsgroep CNC verspaners in de industrie, rekenen wij de CNC Draaier en CNC Frezer, waarvoor wij deze webshop hebben ingericht.
 
Met de vereiste kennis en vaardigheden in de volgende indeling, spreken we dan over een baan met een vak inhoud zoals die hiervoor is omschreven en waarvoor exameneisen zijn opgesteld. De vakinhoud voor de vermelde Researchinstrumentenmaker, stemt in onze beleving, het meeste overeen met de werkzaamheden in praktijk van een CNC-Draaier of CNC-Frezer. 
 
Crebo oud/nieuw
Opleidingsnaam
Niveau
BBL/BOL
Soort Opleiding
95482/252 53
Assistent installatie en constructietechniek
1
1-2 jaar
Assistentenopleiding
94340/256 23
Verspaner
2
2-3 jaar
Basisberoepsopleiding
94351/256 24
Allround precisieverspaner
3
2-4 jaar
Vakopleiding
94352/256 25
Instrumentenmaker
3
2-4 jaar
Vakopleiding
94360/256 26
Researchinstrumentenmaker
4
3-4 jaar
Middenkaderopleiding
xxx/25627
Verspaningstechnoloog
4
3-4 jaar
Vakopleiding
 
De beroepen worden beschreven met een kerndeel over kennis en vaardigheden, een module: Ontwerpen en maken (1301) en de keuzevakken (1313 en 1317), met examenprogramma taken en de vakinhoudelijke uitwerking, waarmee de volle omvang van de functie uiteen wordt gezet.
 
Overzicht PIE en klik voor inzage van:
PIE: Kern
PIE   9 - CNC Technieken: Examen en Vakinhoud
PIE 12 - Verspaningstechniek: Examen en Vakinhoud
 
Voor de recentste PIE versie zie : www.platformsvmbo.nl/profielen.
 
De legitimering hiervan is terug te vinden in de officiële dossiers en ondertekend door de sociale partners in de metaalindustrie en het onderwijs.
 
Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) geeft in een syllabus een toelichting op het examenprogramma van de profielvakken. Zie: Centraal examen 2023
 
 
 
Met bepaalde praktijkervaring kunnen dan werkzaamheden worden beheerst w.o.:
nr.
Vaardigheden
94340
256 23
94351
256 24
94352
256 25
94360
256 26/27
1
Vervaardigen van onderdelen met handgereedschappen
X
X
X
X
2
Vervaardigen van onderdelen met conventionele machines
X
X
X
X
3
Repareren en monteren van eenvoudige samenstellingen
X
X
X
X
4
Preventief onderhoud uitvoeren aan machines en systemen
X
X
X
X
5
Vervaardigen van onderdelen door machinale verspaning
X
X
X
X
6
Onderhouden en controleren van gereedschapsmachines
X
X
X
X
7
Inbedrijfstellen van bestuurde machines en hulpsystemen
 
X
X
X
8
Programmeren en verspanen met moderne CNC-machines
 
X
X
X
9
Vervaardigen van onderdelen door precisiebewerkingen
 
X
X
X
10
Optimaliseren van bewerkingen en productieprocessen
 
X
X
X
11
Plannen en organiseren van CNC-fabricage opdrachten
 
 
X
X
12
Voorbereiden en uitvoeren van een enkelstuks opdracht
 
 
X
X
13
Organiseren en controleren van processen in de serieproductie
 
 
X
X
 
Ter verheldering zijn de overeenkomsten in de bovenstaande matrix, met de z.g.n. Duitse "Lernfelder" op basis van de nummers 1-13, door ons herleidt naar de omschreven kwalificaties (stand 2018). In Duitsland zijn de beroepsopleidingen ook heel goed georganiseerd. De opleiding voor CNC Frezer of CNC Draaier wordt door de vaardigheden uit lehrnfelder 5-8 onderbouwd. In Duitsland spreekt men dan over het beroep "Zerspanungsmechniker". Met extra vaardigheden op basis van de lehrnfelder 1-13, is het mogelijk om zich te ontwikkelen tot "Industriemechaniker" (Allround monteur machinebouw) of tot "Fertigungsmechaniker" (CNC Service monteur).
 
Conform de eisen volgens de profielmodule P/PIE/1.2.3 kan de kandidaad een product automatisch produceren met behulp van CAD/CAM, 3D-printer en 
een CNC-programma met een simulatie of een CNC-machine uitvoeren (KB/GL).
Op deze website vindt u een geschik CNC Simulatie programma dat op het gevraagde niveau goed functioneert.
 
Meer informatie is te vinden bij: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op www.s-bb.nl
 
Stand 2021

Onze WebShop software leverancier gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Door op Ja te klikken, geef je toestemming hiervoor.