Geen producten (0)

 

Algemene voorwaarden cncinstructieburo.nl

Versie geldig vanaf: 1februari 2024

Wij hanteren vriendelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden. Dit wil zeggen dat deze zo duidelijk en begrijpelijk als mogelijk zijn omschreven en ook uw rechten op geen enkele manier beperken. Ook consumenten zien dat hun rechten volledig worden gerespecteerd.

Bovendien hebben wij ook de Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zo goed mogelijk geïnterpreteerd. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden voor de Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012.

 

Identiteit van de ondernemer

Naam:              CNC Instructie Buro

e-mail:             info@cncinstructieburo.nl

KvK-nummer:   24455809

BTW id-nr. NL001273079B02

Tel. 9:00-17:00 0031 (0)6 55 966 544

 

 1. Toepassing

Op alle met het CNC Instructie Buro overeengekomen leveringen zijn de volgende condities van toepassing.

 

 1. Overeenkomst

Uw bestelling komt tot stand door uw acceptatie van onze offerte of door een bestelling in onze webwinkel (www.cncinstructieburo.nl).

 

 1. Bevestiging en beveiliging

Onze acceptatie van uw bestelling vindt plaats door dit aan u te bevestigen langs elektronische weg (e-mail). Zonder uw tegenbericht stemt u hiermee in en gaat u daarmee akkoord, zodat wij uw opdracht definitief kunnen uitvoeren. Als u via internet heeft besteld, dan zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige web-omgeving.

 

 1. Bedenktijd voor consumenten

Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen na ontvangst van het artikel(en). Wij accepteren dit herroepingsrecht niet voor door ons geleverde software licenties en computersoftware waarvan u de verzegeling heeft verbroken. Wilt u een artikel terug sturen, dan dient u aan ons eerst de schriftelijke redenen te overleggen. Na beoordeling hiervan ontvangt u onze instructies voor de retourzending. Wij accepteren enkel zendingen in de originele staat en verpakking, waarvoor de kosten van terugzending voor uw rekening zijn.

Daarna zullen wij u zo spoedig mogelijk crediteren, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retour artikelen.

 

 1. Prijzen

Onze verkoopprijzen zijn inclusief het lage of hoge B.T.W. tarief. Administratieve orderverwerking- en de verzend- of transportkosten worden volgens onze voorafgaande opgave aan u doorberekend indien van toepassing. Bedraagt de waarde van een  zending meer dan EUR. 500,-- dan zullen wij deze verzekeren door aantekenen. Hiervoor berekenen wij u het POSTNL tarief, echter dit geld niet voor onze online leveringen met WeTransfer.

 

 1. Levertijd

Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk binnen de opgegeven termijn te leveren. Mocht er toch te laat worden geleverd, hoewel dit nauwelijks voorkomt, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u, als u dat wilt, het recht om voor de artikelen die te laat worden geleverd, de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt. Direct afgerekende webwinkel bestellingen worden het snelst geleverd.

 

 1. Verzendkosten

De behandeling- en verzendkosten hangen af van het gewicht van de briefpost of het te verzenden pakket in combinatie met de afmeting van de verpakking. Raadpleeg hiervoor de tarieven van POSTNL op www.postnl.nl Op uw bevestiging vermelden wij deze kosten.

Wij hanteren een verzendbedrag van minimaal EUR. 5,-- voor Nederland en € 10,- voor België.

 

 1. Verzending

Leveringen van artikelen wordt verzorgd door verzending met POSTNL aan het door u opgegeven adres. Correspondentie, boeken e.d. worden mogelijk als een “brievenbus pakje” verzonden, hard en software als een “zeker pakket” met verhoogde aansprakelijkheid. Als klant kunt u voor pakketjes van boven de 2 kg. de verzendstatus ook volgen omdat wij per POSTNL leveren! Deze status kunt u zelf op www.tracktrace.nl raadplegen, indien wij u het identificatienummer hebben opgegeven. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

 

 1. Verpakking

Sommige hardware producten zijn erg gevoelig en reden om speciale verpakkingsmaterialen gebruiken. Wij garanderen dat een product in perfecte staat bij u bezorgd wordt door speciaal aandacht aan de verpakking te besteden. Soms ontstaan hierdoor extra verzendkosten bovenop de 'kale' portokosten.

 

 1. Betaling

Normale aflevering (bedrijven).

ACHTERAF maakt u met Internet Bankieren het totaalbedrag over op onze rekening.

De factuur hiervoor ontvangt uw boekhouding met de aflevering van de pakketzending.

Na keuze van deze optie volgt aan u de verzending op volgorde van onze behandeling.

Uitzondering: Software bestellingen, daarvoor vragen wij u om eerst te betalen (zie 10.3).


Spoed aflevering (bedrijven/particulieren).

DIRECT betalen met PayPal of CreditCard en ontvangst BTW factuur bij aflevering.

Met deze optie hebt u dan direct afgerekend, hierna volgt de verzending binnen 1 dag.

Transactiepslag EUR 0,50


Snelle aflevering (bedrijven/particulieren).

VOORAF maakt u zelf met Internet Bankieren het totaalbedrag over op onze rekening.

Het totaal bedrag staat aangegeven in de bevestiging van deze bestelling die u automatisch per mail ontvangt.

Log dus in bij uw eigen bank om af te rekenen, hierna volgt de verzending binnen 2-3 dagen.

(Om direct te betalen, wordt u dus niet in onze webwinkel doorverwezen naar een bank).

De BTW-factuur ontvangt uw boekhouding met de aflevering van de pakketzending.

 

10.4 Overige voorwaarden

Voor diensten en advies, volgt achteraf een rekening aan uw factuuradres.

Met een aankoop in onze webwinkel mag een vooruitbetaling van meer dan 50% worden gevraagd.

Voor een snelle levering en aan particulieren, hanteren wij bij voorkeur een betaling vooraf.

Hiervoor selecteert u de aangeboden betaalmethode: OVERBOEKING in het bestelproces.

Het is gebruikelijk om voor leveringen met software, altijd te vragen het artikel eerst te betalen.

Hiervoor vragen wij uw begrip, omreden dat onze software licenties en activatie codes uniek zijn,

en bij aflevering uw eigendom worden en daarmee achteraf niet in aanmerking komen om retour te worden genomen of te crediteren.

Onze rekeningen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden die wij u in rekening mogen brengen.

 

 1. Verkeerd besteld

We willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop. Het CNC Instructie Buro biedt u dan ook de gelegenheid om het door u aangeschafte artikel te retourneren indien u niet tevreden bent. Om in aanmerking te komen voor onze klanttevredenheidsgarantie dient u binnen 7 werkdagen een retourinstructie aan te vragen conform onze voorwaarden.

 

In de volgende gevallen is onze klanttevredenheidsgarantie niet van toepassing:

- Producten waarvan de originele verpakking ontbreekt.

- Incomplete, beschadigde en/of gebruikte producten.

- Andere gepersonifieerde producten / maatwerk

- Software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken.

- Producten waarvoor niet binnen 7 werkdagen een retourinstructie is aangevraagd.

 

Het retourneren van producten is geheel voor uw rekening en risico.

 

Wij zullen het aanschafbedrag inclusief BTW, maar exclusief eventueel betaalde verzendkosten, zo spoedig mogelijk aan u terugbetalen doch uiterlijk binnen 30 dagen.

 

 1. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

 

 1. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

 

Alleen de persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan u als klant te onderhouden en te verbeteren. Deze gegevens worden, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, verwerkt, opgeslagen en discreet beheerd. Alle overige gegevens die wij leren kennen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.).

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden het eigendom op bestelde artikelen, zolang onze factuur nog niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn wanneer het reparatiebedrijf waar uw artikelen net op dat moment staan, failliet zou gaan.

 

 1. Annuleren

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt in overeenstemming met uw specificaties) of speciaal bestelde producten.

Bij annulering van een bevestigde bestelling, worden al gemaakte kosten voor advies en bemiddeling aan u in rekening gebracht, evenals de kosten voor de betaaltransacties en de terug stortingen, welke door de banken en onze toeleveranciers in rekening worden gebracht en de kosten van al door ons bestelde hard- en software waarop geen mogelijkheid op retournering bestaat. In het laatste geval zal met u in goed overleg worden gekeken hoe dit nog kan worden voorkomen echter vooraf betaalde computersoftware, waarvoor u een licentie heeft verkregen, kunnen wij helaas niet meer retour nemen.

 

 1. Retourneren

Om een soepele afhandeling van een retournering te waarborgen dient het product in de originele verzendverpakking, dat onbeschadigd is en waarvan de eventuele verzegeling niet is verbroken, in de originele of deugdelijke omverpakking, terug gestuurd te worden. Al geleverde boeken zullen wij niet terug nemen. Het retourneren van instructieboeken door een boekhandel is wel mogelijk in de originele en onbeschadigde verpakking. Voor de het terug nemen hiervan rekenen wij u 15% restockingscharge, vermeerdert met de uitgifte en verzendkosten die voor de verzending aan u werd berekend. Tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen. Verzend enkel met POSTNL als pakketzending met track&trace service met een verhoogde aansprakelijkheid en boven een waarde van EUR. 500,-- aangetekend. Mailt u het pakketnummer aan ons zodat wij de zending te allen tijde kunnen traceren. In de verpakking dient u een kopie van de factuur en het volledig ingevulde POSTNL retourformulier mee te sturen.

 

 1. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord om met u tot een bevredigende oplossing te komen.

 

 1. Tekortkomingen

In geval U de overeenkomst wenst te ontbinden wegens tekortkomingen, zal U ons een redelijke termijn gunnen om hieraan alsnog te voldoen, dan wel de tekortkomingen te herstellen. U dient de tekortkomingen eerst wel nauwkeurig schriftelijk te omschrijven. In geen geval zijn wij er aangehouden een boete of schadevergoeding te betalen.

 

 1. Geschillen

Mocht een klacht of tekortkoming niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dan ontstaat een geschil dat u kunt voorleggen aan uw jurist of geschillencommissie. Een geschil in onze verhouding met u zal pas aanhangig worden gemaakt bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam als we er na goed overleg niet zelf uitkomen om dit op te lossen.

 

 1. Rechtspraak

Op alle overeenkomsten tussen met u is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Ondersteuning

 

21.1 Computers

Voor ondersteuning of beantwoording van uw vragen over uw eigen computer systeem hardware, origineel geïnstalleerde Windows besturingsprogramma, en drivers etc. met gedeponeerde handelsnamen, neemt u contact op met uw eigen servicepunt.

 

21.2 CNC Applicaties

Voor ondersteuning of beantwoording van uw vragen over door ons uitgegeven instructieboeken, of geleverde cnc applicatie software, of toepassing hiervan en ondersteuning van uw cnc machines door cnc instructie en training, vraagt u het “CNC Instructie Buro” om contact met u op te nemen in een verzoek per mail: info@cncinstructieburo.nl

 

21.3 Advies werkzaamheden

Naar aanleiding van onze advieswerkzaamheden omvat de ondersteuning enkel de vooraf overeengekomen afspraken hierover. Deze dienen tevens schriftelijk te zijn vastgelegd.

 

 1. Garantie CNC Instructie Buro

Op al onze nieuwe artikelen geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn, boeken en computersoftware, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.

Een garantie kan de wettelijke rechten van een consument nooit beperken, dus naast de verleende garantie gelden onverminderd alle andere rechten die de wet u als consument toekent.

 

Let op!

Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel aan hard- als software).

 

 1. Garantie Computersystemen

 

23.1 Vervallen van de garantie

Wij kunnen geen garantie geven op de defecten ontstaan door verkeerde behandeling van uw eigen computer of op en na het installeren van software.

Ook de aangebrachte zegels, barcodes, waarschuwingen of andere stickers die verbroken of verwijderd zijn, leiden tot het vervallen van de garantie.

 

 1. Garantie op CNC applicatie software

Wij leveren beproefde standaard software zonder garantie. Bij aanschaf van dergelijke software informeren wij u over de bruikbaarheid en in een demonstratieversie kunt u dit zelf nog beoordelen.

 

 1. Software licenties

Voor de standaard op uw computersysteem geïnstalleerde software, waaronder het Windows besturingsprogramma etc. gelden de gebruikslicenties en voorwaarden van de originele fabrikant of het gedeponeerde handelsmerk.

Voor de verschillende CNC software applicaties leveren wij de unieke licentie voor het gebruiksrecht op uw naam. Deze kan niet op meerdere computers worden geïnstalleerd tenzij er meerder licenties zijn geregistreerd.

 

 1. Volgschade

Klanten die met behulp van onze software CNC programma's hebben aangemaakt of getest moeten zich rekenschap geven van het feit dat de eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze CNC-programma's op hun CNC machines te allen tijde bij henzelf berust. Het werken met deze CNC programma's op uw CNC machines moet met de noodzakelijke oplettendheid en aandacht worden gedaan, zelfs als u vooraf botsingsvrije simulaties met software heeft verkregen, kan er toch nog een fout optreden op uw machine. Het CNC Instructie Buro aanvaard op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de volgschade die hieruit kan voortkomen.

Ook in het geval dat onze instructeur tijdens instructie werkzaamheden aan uw personeel schade maakt of samen met degene waarvoor de instructie is bedoeld, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheid. Wij gaan er ook van uit dat u en goede machinebreukverzekering heeft afgesloten en kunt aanspreken.

 

 1. Transportschade

Ondanks zorgvuldige behandeling en het gebruik van hoogwaardige verpakkingsmaterialen kan het voorkomen dat producten gedurende het bezorgingsproces toch beschadigen. Als u bij aflevering al kunt zien dat de levering beschadigd is óf dat deze open is of is geweest, adviseren wij u deze te weigeren. Wij ontvangen de levering dan retour. We zullen dan contact met u opnemen over de volgende stappen.

 

Is van zichtbare schade bij aflevering géén sprake, maar is er tóch schade aan de inhoud van de zending opgetreden, dan verzoeken wij naar een bestelkantoor van TNT Post in uw buurt te gaan, om daar proces-verbaal op te laten maken. De terugzending van de goederen vindt vervolgens in overleg plaats.

 

 1. Inkoopvoorwaarden

Onze leveringscondities zullen prevaleren boven uw inkoopvoorwaarden. Wij zullen echter constructief meewerken en verwachten dit ook van u, om bij tegenstrijdigheden, in onderling overleg een goede oplossing te vinden.

 

 1. Inschrijving KVK

Het CNC Instructie Buro is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nr. : 24455809

Een originele kopie van het uittreksel uit het handelsregister kunnen wij verstrekken tegen de kosten van EUR 11,--

 

Oosterhesselen 1 augustus 2019

Onze WebShop software leverancier gebruikt cookies om onze website te verbeteren. Door op Ja te klikken, geef je toestemming hiervoor.