Het Onderwijs


Het CNC Instructie Buro wil nieuwe leermiddelen aanreiken voor opleidingen in de productie- en metaaltechniek op het VMBO-MBO-HBO en ROC's met de verspaningstechniek als specialisatie. Het CNC Instructie Buro ziet in het beroepsonderwijs het gebruik van de aangeboden instructieboeken en software ook toenemen.
Met deze leermiddelen richten we ons op de beroepsgroep 22045 "Fijnmechanische Techniek" (volgens het Kenteq onderwijs kwalificatiedossier "Techniek en procesindustrie (79020)" het Crebo nr. 79020/22045).
Hiertoe rekenen we o.a. de CNC verspaners die van cruciaal belang zijn voor de continuïteit van de Nederlandse maakindustrie, met een mooi aanbod aan vacatures binnen prachtige bedrijven.

Met de vereiste kwalificatie (kennis en vaardigheden) voor het beroep, spreken we dan over een baan als:

Crebo
Kwalificatie
Niveau
BBL/BOL
Soort Opleiding
95482
Assistent metaalbewerking
1
1-2 jaar
Assistentenopleiding
94340
Verspaner
2
2-3 jaar
Basisberoepsopleiding
94351
Allround verspaner
3
2-4 jaar
Vakopleiding
94352
Fijnmechanisch verspaner
3
2-4 jaar
Vakopleiding
94360
Researchinstrumentenmaker
4
3-4 jaar
Middenkaderopleiding
(PS: In de kwalificatiedossiers "Metaalbewerken" zien we nog de beroepen van constructiewerker, lasser en plaatbewerker terug).

De beroepstypering wordt beschreven in kerntaken, waarmee de volle omvang van de functie uiteen wordt gezet. De legitimering hiervan is terug te vinden in de officiële dossiers en ondertekend door de sociale partners in de metaalindustrie en het onderwijs.
(Voor uitleg van de Crebo kwalificatiestructuur, kunt u onze publicatie "Wegwijzer onderwijs VMBO-MBO" aanvragen).

Met bepaalde praktijkervaring kunnen dan processen worden beheerst w.o.:
nr.
Vaardigheden
94340
94351
94352
94360
1
Vervaardigen van onderdelen met handgereedschappen
X
X
X
X
2
Vervaardigen van onderdelen met conventionele machines
X
X
X
X
3
Repareren en monteren van eenvoudige samenstellingen
X
X
X
X
4
Preventief onderhoud uitvoeren aan machines en systemen
X
X
X
X
5
Vervaardigen van onderdelen door machinale verspaning
X
X
X
X
6
Onderhouden en controleren van gereedschapsmachines
X
X
X
X
7
Inbedrijfstellen van bestuurde machines en hulpsystemen

X
X
X
8
Programmeren en verspanen met moderne CNC machines

X
X
X
9
Vervaardigen van onderdelen door precisiebewerkingen

X
X
X
10
Optimaliseren van bewerkingen en productieprocessen

X
X
X
11
Plannen en organiseren van CNC fabricage opdrachten


X
X
12
Voorbereiden en uitvoeren van een enkelstuks opdracht


X
X
13
Organiseren en controleren van processen in de serieproductie


X
X

De overeenkomsten met de Duitse "Lernfelder" op basis van de nummers 1-13 hebben wij herleidt naar de kwalificatie in de bovenstaande matrix. De metaaltechniek opleiding voor het beroep van CNC Frezer of CNC Draaier wordt door de vaardigheden uit lehrnfelder 5-8 onderbouwd. In Duitsland spreekt men dan over het beroep "Zerspanungsmechniker". Met extra vaardigheden op basis van de lehrnfelder 1-13, is het mogelijk om zich te ontwikkelen tot "Industriemechaniker" (Allround monteur machinebouw) of tot "Fertigungsmechaniker" (CNC Service monteur).

Stand 2016